Gap-shooting - Instinktiv skyting - Indirekte sikting - StrengeklatringTradisjonelle buer og barebow har ingen påmonterte siktemidler, og andre metoder for sikting må derfor tas i bruk. Uansett metode, eller kombinasjon av metoder, krever det mye trening før man blir en konsistent skytter. Fingrenes plassering på strengen spiller en rolle. Du kan bruke en finger over og to under (ikke ved strengeklatring), eller tre fingre under strengen. Beskrivelsene nedenfor flyter litt over i hverandre, og det er vanskelig å beskrive skitemetoder helt eksakt. 

Gap-shooting og bevisst sikting (langbuer, instinktbuer og barebow)
Denne metoden forutsetter i stor grad at man er god på å vurdere avtsnader eller at man kjenner avstanden til blinken. Etter mye testskyting på kjente avstander har skytteren funnet ut eksakt hvor stort ”gap” det skal være mellom pilespissen og blinken ved de ulike avstander. Ved denne metoden ser man bevisst både pilespissen og/eller blinken under skyting. Ved skiveskyting på kjent avstand kan instinkt-og langbueskyttere benytte tunge piler slik at man minsker gapet melom pilspiss og blink. Man kan feks tune bue og pil og tilpasse ankringspunktet slik at man kan bli i stand til å sette pilspissen i gult på 18meter. Barebowskyttere som klatrer på strengen vil de alltid være i stand til å sette pilspissen i eller rett under midten ved sikting. 

Indirekte sikting (langbuer, instinktbuer og barebow)
Denne metoden kalles også split-vision, og blir brukt av mange all-round skyttere. Dette er en slags kombinasjon mellom "instinktiv skyting" og gap-skyting. Metoden er basert på trening og erfaring ved at det forutsettes at man  har trent hjernen til å huske hvor man skal peke for å treffe målet. Man ser pilespissen, blinker og gapet, men mer i form av en referanse i skytterens perifersyn. Man bruker også her et "gap", men det benyttes mer indirekte enn ved ren gap-skyting. Metoden fungerer ofte godt ved skyting på varierende og ukjente avstander som feks i felt og 3D.

"Instinktiv skyting" (langbuer og instinktbuer)
Metoden krever lang trening og fungerer nok best på korte avstander og hurtig skyting. Man konsentrerer seg fullt og helt om det punktet man vil treffe, bruker buehånden til å peke seg inn på blinken og resten av skyteprosessen skjer instinktivt og automatisk. Den "instinktive" skytter ser ikke pilen, han tenker ikke over hvordan han skal holde buen, hvor han skal ankre og når han skal slippe strengen. Det blir omtrent som å kaste en ball. Etter mye trening man hvor hardt man skal kaste og når man skal slippe ballen for å treffe.


Strengeklatring og face walking (barebow)
Dette er den mest vanlige siktemetoden for barebowskyttere. Her flyttes fingrene opp og ned på strengen avhengig av hvilken avstand det er til blinken, og på den måten kan man få pilespissen til å peke midt i blinken. Strengeklatring er en effektiv metode, men krevende på varierende og ukjente avstander da det stiller store krav til hvor god skytteren er til å vurdere avstand fram til blinken. Man bruker fingertab med synlige sting og bruker de stingene til å telle hvor mye man skal klatre på strengen. Strengeklatring er ikke tillatt i langbue-og instinktivklassen.

 

 

Stikk innom!

Hvis du er på Vinstra, stikk gjerne innom.
ÅPNINGSTIDER: Mandag-fredag 1000-1700
(kan være lurt å ringe først).

Ring oss: 97643351

Vi hjelper gjerne til med å velge riktig produkt.  

ARTIKLER OG LINKER

Gi oss en "like"